SEARCH & RECOVERY

Specjalizacja Search and Recovery zaznajomi Cię ze specjalnymi umiejętnościami i technikami wydobywania i poszukiwania przedmiotów znajdujących się pod wodą.

Opis

Specjalizacja Search and Recovery zaznajomi Cię ze specjalnymi umiejętnościami i technikami wydobywania i poszukiwania przedmiotów znajdujących się pod wodą. Jeżeli zastanawiałeś się jak bezpiecznie wydobywać duże przedmioty z wody, jakim sprzętem się to robi oraz jak w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo, to ten kurs na pewno jest dla Ciebie.

W programie

Specjalizacje sprzętowe

Cel kursu

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i komfortowego prowadzenia podstawowych poszukiwań i wydobywania małych obiektów

Minimalny wiek kandydata

12 lat (musi posiadać certyfikat Referral Diver lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

10-15 godzin

Limit głębokości

Maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Search & Recovery. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego. Kursant musi też wykonać trzy nurkowania poszukiwawczo-wydobywcze (o charakterystyce Search & Recovery).

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on prawo do nurkowań poszukiwawczo-wydobywczych wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach, w środowiskach odpowiadających jego przeszkoleniu i na zalecanych głębokościach. Kursanci w wieku poniżej 15 lat uzyskają certyfikaty junior. Będą mogli nurkować pod nadzorem Profesjonalisty Nurkowego lub z osobą dorosłą posiadającą licencję w środowiskach i na głębokościach odpowiadających ich przeszkoleniu.

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Terminy turnusów

MAJ

23 MaJ 2024 

CZERWIEC
20 Czerwiec 2024 

LIPIEC
25 Lipiec 2024

SIERPIEŃ
22 Sierpień 2024

WRZESIEŃ
26 Wrzesień 2024

PAŹDZIERNIK
24 Październik 2024

Najbliższy termin kursu

23 maja, 2024

Co jest w cenie

– materiały cyfrowe i certyfikat w formie elektronicznej

– sprzęt specjalistyczny do specjalizacji (sztuki, kołowrotki, boje , irydyny i worki wypornościowe)

– powietrze na wszystkie nurkowania szkoleniowe

– zajęcia teoretyczne i praktyczne