ENRICHED AIR NITROX

Nurkowanie na nitroxie daje dużo więcej możliwości niż na zwykłym powietrzu.

Opis

Nurkowanie na nitroxie daje dużo więcej możliwości niż na zwykłym powietrzu. Nurkowanie na mieszance wzbogaconej w tlen zwiększa twoje limity bezdekompreyjne oraz mniejsza przerwę powierzchniową. Oznacza to, że możesz spędzić pod wodą dużo więcej czasu, a co za tym idzie dłużej nurkować, oglądać, fascynować się pięknem podwodnego świata.

W programie

Specjalizacje wiedzy o nurkowaniu

Cel kursu

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem gazu oddechowego ze wzbogaconymi mieszaninami gazów

Minimalny wiek kandydata

10 lat (musi posiadać certyfikat Referral Diver lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

3-6 godzin

Limit głębokości

Maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat, maks. 12 m dla kursantów w wieku 10-11 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Enriched Air Nitrox. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego Enriched Nitrox Diving 40 oraz ukończyć zajęcia aplikacji praktycznej. Aby kursant mógł przystąpić do tego kursu, obowiązkowe jest dobre opanowanie pływalności. Nurkowania na tym kursie są nieobowiązkowe.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami szkoleniowymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on prawo do nurkowania na mieszance nitrox , wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach, w środowiskach odpowiadających jego przeszkoleniu i na zalecanych głębokościach. Kursanci w wieku poniżej 15 lat uzyskają certyfikaty junior. Będą mogli nurkować pod nadzorem Profesjonalisty Nurkowego lub z osobą dorosłą posiadającą licencję w środowiskach i na głębokościach odpowiadających ich przeszkoleniu.

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Terminy turnusów

STYCZEŃ 2024

26 Styczeń 2024

MARZEC
28 Marzec  2024

KWIECIEŃ
25 Kwiecień 2024

MAJ
30 Maj 2024

WRZESIEŃ
25 Wrzesień  2024

PAŹDZIERNIK
29 Październik  2024

Najbliższy termin kursu

26 stycznia, 2024

Co jest w cenie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

MATERIAŁY ORAZ CERTYFIKAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

ANALIZA GAZÓW  – ANALIZATOR

GAZY NA DWA NURKOWANIA (EAN DO 40%)