RIVER DIVING

Nurkowanie w rzece to zupełnie nowe doświadczenie! Płynąc z nurtem rzeki możesz spotkać występujące tylko tam ryby i rośliny.

Opis

Nurkowanie w rzece to zupełnie nowe doświadczenie! Płynąc z nurtem rzeki możesz spotkać występujące tylko tam ryby i rośliny. Możesz wpływać w zakola, meandry i podziwiać niezwykłą faunę i florę, niezwykłe formacje dna, poruszając się bezszelestnie z prądem wody. Pewnie nurkowałeś/aś już w jeziorach i morzach. Nurkowanie w rzece do inne doznania

W programie

Specjalizacje na wodach otwartych

Cel kursu

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego nurkowania w rzece

Minimalny wiek kandydata

10 lat (musi posiadać certyfikat Open Water Diver / Open Water Diver Junior lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

3-6 godzin

Limit głębokości

Maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat, maks. 12 m dla kursantów w wieku 10-11 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim River Diving. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego. Kursant musi też odbyć min. dwa nurkowania w w rzece.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on prawo do nurkowania w rzekach, wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach, w środowiskach odpowiadających jego przeszkoleniu i na zalecanych głębokościach. Kursanci w wieku poniżej 15 lat uzyskają certyfikaty junior. Będą mogli nurkować pod nadzorem Profesjonalisty Nurkowego lub z osobą dorosłą posiadającą licencję w środowiskach i na głębokościach odpowiadających ich przeszkoleniu.

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Terminy turnusów

Kurs umawiany indywidualny  prowadzony od 1 czerwca do 30 września

Co jest w cenie

– materiały oraz certyfikat w wersji cyfrowej

– zajęcia praktyczne i teoretyczne

– powietrze na nurkowania szkoleniowe

– nurkowania