WRECK DIVING

Katastrofy, wojny, bitwy morskie, pomyłki sterników, marynarzy, błędy konstrukcyjne – wszystko to prowadzi do uszkodzenia statku czy też okrętu. W konsekwencji taka zniszczona jednostka toni i tonie aż osiądzie na dnie. Czasami mijają lata (w niektórych przypadkach nawet wieki) aż ktoś go znowu odnajdzie.

Opis

Katastrofy, wojny, bitwy morskie, pomyłki sterników, marynarzy, błędy konstrukcyjne – wszystko to prowadzi do uszkodzenia statku czy też okrętu. W konsekwencji taka zniszczona jednostka toni i tonie aż osiądzie na dnie. Czasami mijają lata (w niektórych przypadkach nawet wieki) aż ktoś go znowu odnajdzie. Czasami są to archeolodzy, czasami zapaleni odkrywcy, a jeszcze innym razem zupełnie przypadkowi ludzie, rybacy, którzy zaczepili o wrak swoimi sieciami.

Specjalizacja nurkowanie wrakowe pozwala Tobie na własne oczy zobaczyć te piękne i monumentalne pozostałości dawnych jednostek pływających. Zanurzyć się zarówno w ich historię jak i pozostałości znajdujące się pod wodą. Pierwsze nurkowanie na wraku jest niezapomnianym przeżyciem, którego warto doświadczyć.

W programie

Specjalizacje na wodach otwartych

Cel kursu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą kursantowi bezpiecznie nurkować w okolicy wraków i sztucznych raf. UWAGA: program nie daje uprawnień do wpływania do środka wraków.

Minimalny wiek kandydata

10 lat (musi posiadać certyfikat Referral Diver lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

5-10 godzin

Limit głębokości

Maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat, maks. 12 m dla kursantów w wieku 10-11 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Wreck Diving. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego. Kursant musi też wykonać dwa nurkowania wrakowe.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on prawo do nurkowania na wrakach (bez penetracji) wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach, w środowiskach odpowiadających jego przeszkoleniu i na zalecanych głębokościach. Kursanci w wieku poniżej 15 lat uzyskają certyfikaty junior. Będą mogli nurkować pod nadzorem Profesjonalisty Nurkowego lub z osobą dorosłą posiadającą licencję w środowiskach i na głębokościach odpowiadających ich przeszkoleniu.

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Upgrade (podwyższanie uprawnień)

Żeby podwyższyć uprawnienia do Advanced Wreck Diving, kursant powinien mieć minimum 15 lat, ukończyć min. jedną sesję ćwiczeń na lądzie zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Wreck Diving oraz min. dwa dodatkowe nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych. Certyfikat daje mu prawo do nurkowania na wrakach (z penetracją do widzialności światła słonecznego lub 40 metrów licząc od powierzchni wody) wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach, w środowiskach odpowiadających jego przeszkoleniu i na zalecanych głębokościach.

Terminy turnusów

MAJ

18 MaJ 2024 (czas trwania kursu 2 dni)

 CZERWIEC
01 Czerwiec 2024 (czas trwania kursu 2 dni)

LIPIEC
06 Lipiec 2024 (czas trwania kursu 2 dni)

SIERPEIŃ
24 Sierpień 2024 (czas trwania kursu 2 dni)

WRZESIEŃ
14 Wrzesień  2024 (czas trwania kursu 2 dni)

Najbliższy termin kursu

1 czerwca, 2024

Co jest w cenie

cyfrowe materiały szkoleniowe i certyfikat elektroniczny

wykłady oraz ćwiczenia praktyczne  nad i pod powierzchnią wody

powietrze na wszystkie nurkowania kursowe

2 x szpulka lub kołowrotek  + karabińczyk + boja deco  – na czas kursu

 

ADVANCED WRECK 1590 ZŁ