PERFECT BUOYANCY

„Każdy nurek chce być „dobrym nurkiem”- opanowanie umiejętności idealnego wyważenia jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu”.

Opis

„Każdy nurek chce być „dobrym nurkiem”- opanowanie umiejętności idealnego wyważenia jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu”.

Stałe rozwijanie umiejętności kontroli własnego wyważenia (pływalności) jest powszechnie zalecane. Każdy nurek, który pragnie doskonalić swoje umiejętności nurkowe jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska, powinien ukończyć kurs specjalistyczny „DOSKONAŁA PŁYWALNOŚĆ” (PERFECT BUOYANCY).

Niemalże każdy nurek, który chce zanurkować w znanych miejscach nurkowych na świecie musi wziąć udział w tzw. Check-Dive (nurkowanie sprawdzające). Podczas tego nurkowania umiejętność kontroli wyważania (pływalności) jest jedną z podstawowych, sprawdzanych umiejętności. Nie robi się tego, aby zestresować nurka zaraz na początku urlopu!

Chodzi oczywiście o ochronę raf koralowych, wokół których wykonuje się nurkowania. Szkody i zniszczenia wyrządzone przez nurków o niewielkich umiejętnościach kontroli pływalności dotyczą raf na całym świecie. Ponadto umiejętność kontroli wyważania jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w przypadku prawie wszystkich Kursów Specjalistycznych.

W programie

Specjalizacje w basenie / ograniczonym akwenie

Cel kursu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do poprawy pozycji podczas nurkowania i kontroli pływalności oraz bezpiecznej minimalizacji zużywanego gazu oddechowego

Minimalny wiek kandydata

10 lat (musi posiadać certyfikat Referral Diver lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

5-10 godzin

Limit głębokości

Maks. 5 metrów w basenie / ograniczonym akwenie, maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat, maks. 12 m dla kursantów w wieku 10-11 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Perfect Buoyancy. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego. Kursant musi też wykonać co najmniej dwa nurkowania o charakterystyce Perfect Buoyancy.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Kurs perfekcyjnej pływalności daje możliwość nauczenia się i zrozumienia pływalności. Nie zwiększa on zakresu głębokości.

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Terminy turnusów

Kurs może być przeprowadzony każdego dnia od 1 marca do 23 grudnia

Co jest w cenie

 

  • materiały oraz certyfikat w formie cyfrowej
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • minimum dwa nurkowania szkoleniowe
  • sprzęt specjalistyczny do specjalizacji pływalnosć
  • powietrze na wszystkie nurkowania szkoleniowe