REACT RIGHT

Nurkowanie rekreacyjne to sposób ns zwiedzanie podwodnego świta. Nurkowanie przy zachowaniu zasada bezpieczeństwa daje dużo radości i przyjemności.

Opis

Nurkowanie rekreacyjne to sposób ns zwiedzanie podwodnego świta. Nurkowanie przy zachowaniu zasada bezpieczeństwa daje dużo radości i przyjemności. Niestety nie wszyscy zachowują się zgodnie z zasadami i nie wszyscy przestrzegają ustalonych reguł bezpiecznego nurkowania. Kurs React right pokaże Ci jak pomóc osobom , które maja problem lub sa w sytacji niebezpiecznej.

W programie

Programy dla profesjonalistów nurkowych

Cel kursu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia czynności, jak pierwsza pomoc i RKO, podawanie tlenu i AED

Minimalny wiek kandydata

12 lat

Zalecany czas trwania kursu

8-12 godzin

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim React Right. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy wraz z masażem serca, użycia automatycznego defibrylatora oraz pierwszej pomocy tlenowej. Uzyskuje kwalifikacje osoby podejmującej pierwsze działania w razie wypadku medycznego (przez dwa lata po wydaniu certyfikatu).

Upgrade (podwyższanie uprawnień)

Certyfikat traci ważność dwa lata po dacie wydania i musi być odnowiony poprzez udział w programie React Right Update

Terminy turnusów

Kurs umawiany indywidualnie

Najbliższy termin kursu

8 lutego, 2023