DIVE GUIDE

Dive Guide to najwyższy stopień rekreacyjny (opcjonalnie profesjonalny). Po ukończeniu kursu będziesz mógł zanurzyć się na głębokość 40 metrów oraz prowadzić grupy młodszych, mniej doświadczonych kolegów.

Opis

Dive Guide to najwyższy stopień rekreacyjny (opcjonalnie profesjonalny). Po ukończeniu kursu będziesz mógł zanurzyć się na głębokość 40 metrów oraz prowadzić grupy młodszych, mniej doświadczonych koleżanek i kolegów.

W programie

Programy dla profesjonalistów nurkowych

Cel kursu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania licencjonowanych nurków podczas rekreacyjnych nurkowań ze sprzętem. UWAGA: Po ukończeniu programu uczestnicy mogą otrzymać licencję poziomu profesjonalnego lub nieprofesjonalnego.

Minimalny wiek kandydata

15 lat (aby uzyskać status Profesjonalny Dive Guide – 18 lat). Kandydat musi mieć co najmniej 40 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych, trwających co najmniej 25 godzin. Musi posiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne: Diver Stress & Rescue, Deep Diving, Navigation, Night & Limited Visibility – lub udokumentowane doświadczenie w nurkowaniach tego typu i potwierdzenie umiejętności przez instruktora. UWAGA: SSI zaleca, aby kandydaci na poziom Profesjonalisty SSI uzyskali również licencję Enriched Air Nitrox.

Zalecany czas trwania kursu

35-45 godzin

Limit głębokości

Maks. 40 metrów w wodach otwartych

Wymogi

Uczestnik powinien mieć na koncie co najmniej 50 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych, trwających łącznie co najmniej 32 godziny. Ma też ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Dive Guide. Należy uzyskać co najmniej 90 % punktów podczas egzaminu końcowego. Kursant musi także wykonać min. sześć nurkowań o charakterystyce Dive Guide.

Po kursie

Po ukończeniu programu kandydat uzyskuje dyplom i elektroniczny certyfikat poziomu Dive Guide (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on prawo do prowadzenia grupy certyfikowanych nurków w celach niezarobkowych, w warunkach i na głębokości odpowiadających jego przeszkoleniu. Dive Guide z aktywnym statusem może także uczyć, prowadzić grupy nurków pod wodą w celach zarobkowych, nadzorować oraz wystawiać karty uznaniowe w ramach programu Snorkel Diver. Może zakwalifikować się do poziomu Divemaster (po ukończeniu specjalizacji Science of Diving).

Terminy turnusów

LUTY

29 Luty 2024 (czas trwania kursu 4 dni)

CZERWIEC

06 Czerwiec  2024 (czas trwania kursu 4 dni)

WRZESIEŃ

05 Wrzesień Sep 2024 (czas trwania kursu 4 dni)

LISTOPAD

07 Listopad  2024 (czas trwania kursu 4 dni)

Najbliższy termin kursu

29 lutego, 2024

Co jest w cenie

ZESTAW TABLICZEK DIVEGUIDE

SKŁADKA NA DANY ROK

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ORAZ CYFROWY CERTYFIKAT

ZAJECIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

ZAJĘCIA BASENOWE

NURKOWANIA

POWIETRZE NA NURKOWANIA SZKOLENIOWE