NIGHT & LIMITED VISIBILITY

Podwodny świat zmienia się wraz z nastaniem nocy.

Opis

Podwodny świat zmienia się wraz z nastaniem nocy. Tylko podczas nocnego nurkowania możesz zobaczyć niektóre podwodne organizmy. Dzięki kursowi nurkowania nocnegoi w ograniczonej widocznościbędziesz mógł cieszyć się bezpiecznym odkrywaniem podwodnegoświat w nocy.

W programie

Specjalizacje na wodach otwartych

Cel kursu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą kursantowi na bezpiecznie i komfortowe nurkowanie w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności

Minimalny wiek kandydata

10 lat (musi posiadać certyfikat Referral Diver lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

5-10 godzin

Limit głębokości

Maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat, maks. 12 m dla kursantów w wieku 10-11 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Night & Limited Visibility. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego. UWAGA: Nurkowanie nocne to nurkowanie w porze od zachodu do wschodu słońca. Kursant musi wykonać co najmniej dwa nurkowania tego typu.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Daje mu on prawo do nurkowania w nocy i warunkach słabej widoczności wraz z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach, w środowiskach odpowiadających jego przeszkoleniu i na zalecanych głębokościach. Kursanci w wieku poniżej 15 lat uzyskają certyfikaty junior. Będą mogli nurkować pod nadzorem Profesjonalisty Nurkowego lub z osobą dorosłą posiadającą licencję w środowiskach i na głębokościach odpowiadających jego przeszkoleniu.

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Terminy turnusów

KWIECIEŃ

24 Kwiecień 2024
MAJ
15 Maj 2024  
29 Maj 2024

CZERWIEC
12 Czerwiec  2024  
26 Czerwiec 2024

LIPIEC
10 Lipiec 2024
24 Lipiec 2024

SIERPIEŃ
07 Sierpień 2024
21 Sierpień 2024
WRZESIEŃ
04 Wrzesień 2024
18 Wrzesień 2024

PAŹDZIERNIK
02 Październik 2024  
16 Październik 2024
30 Październik 2024

LISTOPAD
02 Listopad 2024

Najbliższy termin kursu

8 czerwca, 2023

Co jest w cenie

– materiały cyfrowe i certyfikat elektroniczny

– sprzęt specjalistyczny niezbędny do specjalizacji

– zajęcia teoretyczne i praktyczne

– nurkowania

– powietrze w cenie kursu