DIVER STRESS & RESCUE

Bądź przygotowany na niespodziewane sytuacje awaryjne!

Opis

Bądź przygotowany na niespodziewane sytuacje awaryjne!

Stres jest nierozerwalnie związany z ratownictwem i wypadkami nurkowymi. Na tym kursie nauczysz się jak przewidywać i zapobiegać wypadkom oraz w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, jeśli już wystąpią. W trakcie kursu nauczysz się, w jaki sposób unikać, rozpoznawać i radzić sobie z problemami zarówno na powierzchni, jak i pod wodą.

W programie

Specjalizacje na wodach otwartych

Cel kursu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania stresu, zapobiegania wypadkom oraz radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, do których dochodzi podczas nurkowań rekreacyjnych.

Minimalny wiek kandydata

12 lat (kursant powinien mieć sprawność fizyczną pozwalającą na wykonanie wymaganych ćwiczeń, przedstawić dowód odbycia szkolenia z pierwszej pomocy i RKO w ciągu ostatnich dwóch lat przed wydaniem certyfikatu oraz posiadać certyfikat Referral Diver lub równoważny z uznanej organizacji nurkowej)

Zalecany czas trwania kursu

10-15 godzin

Limit głębokości

Maks. 30 metrów w wodach otwartych, maks. 18 m dla kursantów w wieku 12-14 lat

Wymogi

Uczestnik powinien ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim Diver Stress & Rescue. Należy uzyskać co najmniej 80 % punktów podczas egzaminu końcowego. Do ukończenia kursu należy wykonać przynajmniej trzy nurkowania na basenie lub w ograniczonym akwenie oraz trzy nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych.

Po kursie

Po spełnieniu wymagań związanych z zajęciami teoretycznymi, uczestnik otrzymuje dyplom i elektroniczny certyfikat programu (certyfikat w wersji plastikowej – za dopłatą). Kurs nie zwiększa uprawnień dotyczących głębokości. Daje wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wypadkach nurkowych. Jest obowiązkowy do uzyskania stopnia Master Diver oraz przy rozpoczęciu ścieżki profesjonalnej (Dive Guide).

Kurs przybliża do zdobycia stopnia Advanced Diver i jest krokiem na drodze do uzyskania stopnia Master Diver. Zalicza się go także do certyfikacji na stopnie:

> Speciality Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada dwie specjalizacje oraz 12 zalogowanych nurkowań)

> Advanced Open Water Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada cztery dowolne specjalizacje oraz 24 zalogowane nurkowania)

> Master Diver (stopień uznaniowy – otrzymuje go nurek, który posiada pięć specjalizacji, w tym Stress & Rescue oraz minimum 50 zalogowanych nurkowań).

Upgrade (podwyższanie uprawnień)

Gdy kursant ukończy 15 lat, może podwyższyć uprawnienia Junior Diver Stress & Rescue do Diver Stress & Rescue

Terminy turnusów

Kurs umawiany indywidualnie

Najbliższy termin kursu

1 maja, 2023

Co jest w cenie

  • materiały oraz certyfikat w formie cyfrowej
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • zajęcia na basenie
  • nurkowania na wodach otwartych
  • powietrze na wszystkie nurkowania szkoleniowe
  • sprzęt specjalistyczny do ratownictwa nurkowego

Program szczegółowy