Poszukiwanie – tunel cz.II

Jak ogólnie wiadomo w 2014 roku w styczniu zostały odkryte pierwsze podwodne tunele nad Jeziorem Krzywym. Nie wiadomo, jak i kiedy powstały, ale poszukiwania były zakrojone na szeroką skalę. Pierwsze dwa odnaleziono w lutym 2014 roku ,choć przygotowania do akcji były długie i mozolne, to sama akcja, trwała krótko i została zakończona sukcesem.

Z podań i legend dotyczących Jeziora Krzywego oraz miejscowości Giedajty można było wysnuć przypuszczenie, że gdzieś w jeziorze powinien być jeszcze trzeci tunel. Jego poszukiwania trwały najdłużej, może z tego względu, że warunki pogodowe nie dopisywały,
a i trzeci tunel okazał się najdłuższy i najwęższy – przez co najtrudniej było go odszukać.

Szukaliśmy przez cały 2014 i 2015 i udało się w 2016 roku. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, ale dzięki dobrej pogodzie ducha, a także wyśmienitej organizacji po trzech dniach, z przerwami, udało się ustalić prawidłowe położenie trzeciego tunelu.

W akcji udział brali i nic za to nie dostali:

Sebastian Wąsowicz (Głównodowodzący akcją)

Szymon Rynkiewicz, Paweł Szwed, Daniel Szczesny, Daniel Ornowski, Mariusz Senderowski, Sebastian Słodziński, Henryk Czerwiński, Piotr Piątkowski, akcję wieńczącą dzieło wykonali Sebastian Wąsowicz, Mateusz Kilanowski oraz moja skromna osoba :). 

Trzeci tunel jest, jak już wspomniałem, najdłuższym i najwęższym tunelem, leży prostopadle do linii brzegowej. Górne krawędzie wejścia znajdują się na głębokości 5,5 m, a wyjścia – na głębokości 7,5 metra. Spośród trzech zatopionych tuneli, ten jest najbardziej wysunięty w prawą stronę, patrząc z nurkowiska.

Zapraszam do oglądania krótkiego filmu z pierwszego i udanego przepłynięcia.

Igor Bartoszewicz