DAN – Nurkuj Bezpiecznie – Trochę Informacji

1550874146 thumb 1

DAN (Divers Alert Network) jest to największe stowarzyszenie zajmujące się bezpieczeństwem nurków. Stowarzyszenie DAN składa się z międzynarodowej sieci nurków i ekspertów, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest bezpieczne nurkowanie. DAN Europe zajmuje się zdrowiem i bezpieczeństwem społeczności nurków na całym świecie. DAN to organizacja która składa się z ponad 400 000 członków na całym świecie. Cele organizacji są proste. Pomaganie murkom i ich rodzinom, w razie nagłych zdarzeniach medycznych, promowanie bezpiecznego nurkowania oraz prowadzeniem ważnych badań związanych z nurkowaniem.

Członek DAN

Aby zostać członkiem DAN i czuć się bezpiecznie podczas nurkowania. Należy raz na rok wpłacić 25€, jest to opłata która wspiera projekty i usługi związane z bezpieczeństwem podczas nurkowania. W zamian za to, wszyscy członkowie DAN mają możliwość do uzyskania specjalistycznych informacji oraz dostęp do opieki i wsparcia medycznego w razie wypadku.

Historia DAN

Organizacja DAN (Divers Alert Network) założona została w 1983 roku jako IDA (International Diving Assistance) przez dr. Alessandro Marroni. Natomiast w 1980 roku, powstała organizacja DAN ( Diving Accident Network) America – powstała w Duke University Medical Center w USA, pod kierunkiem prof. Peter B. Bennet. W 1984 roku DES (Diver Emergency Service) został uruchomiony w Australii i Nowej Zelandii przez dr. Des Gorman i „Fred” Gilligan. W 1987 roku CAN (Civil Alert Network) zaczęła pomagać w nagłych wypadkach nurkowych w Japonii, pod kierunkiem prof. Yoshihiro Mano z University of Tokyo Medical School. Spotkanie tych czterech organizacji nastąpiło w lutym 1991 roku, w siedzibie DAN w Durham. Cztery istniejące organizacje postanowiły przyjąć wspólną nazwę DAN i DAN Europe, DAN Australia i DAN Japan stały się częścią organizacji International DAN (IDAN) wraz z DAN USA. DAN Południowa Afryka dołączyła do IDAN w 1996 roku.

Dlaczego DAN

 1. DAN to największa organizacja skupiona na bezpieczeństwie nurkowania. Ponad 400 000 członk.w na całym świecie
 1. DAN stworzył pierwszą awaryjną infolinię dla nurków. Od 1980 r. DAN planował i stworzył pierwsze międzynarodowe centrum alarmowe wyłącznie w sytuacjach zagrożenia nurkowego. Nasza wielojęzyczna infolinia obsługiwana jest przez doświadczony personel, który oferuje pomoc dla nurków na całym świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 1. DAN opiera się na uznanym na całym świecie nurkującym lekarzu. Najlepsi specjaliści nurkowania i specjaliści hiperbaryczni są częścią międzynarodowej sieci alarmowej DAN.
 1. DAN jest bardzo zaangażowany w badania naukowe. Badania DAN nadal stanowią ważny punkt odniesienia dla społeczności naukowej.
 1. DAN często odwiedza i sprawdza komory hiperbaryczne. Wiele obiekt.w hiperbarycznych wykorzystywanych przez nurków jest odwiedzanych i ocenianych przez ekspertów DAN. DAN finansuje i prowadzi specjalny program (RCAPP) w celu poprawy jakości i dostępności centrów hiperbarycznych, szczególnie tych zlokalizowanych w krajach rozwijających się i odległych lokalizacjach.
 1. DAN promuje kampanie bezpieczeństwa. DAN wspiera i promuje Kampania bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia wypadków. Należą do nich „Urazy śmigieł” i kampania „Jakość powietrza”.
 1. DAN założył fundusz charytatywny, aby pomóc nurkom DAN utworzył fundusz, aby pomóc nurkom i ich rodzinom w potrzebie.
 1. DAN stworzył pierwsze specjalistyczne ubezpieczenie nurkowe 30 lat temu DAN była pierwszą organizacją, która zaprojektowała specjalne polisy ubezpieczeniowe dla działań nurkowych. Tylko z DAN znajdziesz system ubezpieczeń zarządzany przez nurków dla nurków.
 1. DAN opiera się na sieci prawników nurkowych. Globalny zespół prawników – z których większość to sami nurkowie – specjaliści w dziedzinie nurkowania, którzy oferują doradztwo i pomoc w razie potrzeby.

10.DAN gwarantuje swoim członkom szereg korzyści

Plany ubezpieczeniowe DAN

 1. Działająca całą dobę wielojęzyczna linia alarmowa w razie nagłych wypadków nurkowych.
 2. Nielimitowane koszty transportu medycznego w nagłych zdarzeniach.
 3. Płatność za leczenie w stanach nagłych, terapia hiperbaryczna i hospitalizacja.
 4. Ubezpieczenie zdrowotne w podróżach zagranicznych.
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej profesjonalistów nurkowych.

Ubezpieczenia DAN

Plany Sport

Pakiet BRONZE:

Odpowiednie dla nurków rekreacyjnych (na powietrzu i nitroxie), nie podróżujących zbyt wiele. Limit głębokościowy do 40m. Nie obejmuję nurkowań technicznych.

CENA 59€

Pakiet SILVER:

Odpowiednie dla wszystkich nurków rekreacyjnych. Bez limitów głębokościowych. Obejmuję każdy rodzaj nurkowania, również techniczne.

CENA 86€

Pakiet GOLD

Odpowiednie dla najbardziej wymagających nurków. Obejmuję każdy rodzaj nurkowania również techniczne. Wyższy limit odszkodowań.

CENA 196€

Pokrycie zgodnie z wybranym PLANEMBRONZE SILVERGOLD 
UBEZPIECZENIE NA SKUTEK WYPADKÓW NURKOWYCH 
Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na
świecie, w tym w kraju zamieszkania. Terapia hiperbaryczna
i hospitalizacja +Repatriacja wracającego do zdrowia nurka 
50 000 € Koszt całkowity Koszt całkowity
Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie
stresu pourazowego, do 30 dni od daty wypadku 
Koszt całkowity Koszt całkowity
Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas leczenia 50 €100 €
Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub
ratownika 
1500 €3000 €
Koszty dodatkowe hotelu i podróży wynikające z wypadku
nurkowego 
Do 5000 € (tylko dla członka DAN)Do 10 000 € (dla członka DAN i jego partnera w podróży)
Całkowite kalectwo 50 000 €100 000 €
Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo (W tym
nurkowanie jaskiniowe) 
2500 €10 000 €15 000 €
Śmierć 6000 €12 000 € (dla nurka technicznego 6000€)
Sprowadzenie zwłok Koszt całkowity Koszt całkowity Koszt całkowity 
Osobista odpowiedzialność prawna, w tym obrona prawna 7000 € 25 000 €100 000 €
Koszty prawne związane z wypadkiem nurkowym 5000 €10 000 €
Ochrona prawna za granicą 5000 €10 000 €
Koszty tłumaczenia 500 €1000€ 
WYPADKI NIE ZWIĄZANE Z NURKOWANIEM I WSPARCIE W PODRÓŻY
Maksymalna ilość dni w podróży objęta ubezpieczeniem
– na podróży, na rok 
60 dni90 dni120 dni 
Ewakuacja medyczna Koszt całkowity w sytuacji zagrożenia życia lub utraty kończyny Koszt całkowityKoszt całkowity 
Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez
hospitalizacji 
Koszt całkowity Koszt całkowity 
Wydatki medyczne na opiekę szpitalną, niezależnie od
czasu trwania 
15 000 €20 000 €
Koszty medyczne opieki ambulatoryjnej 500 €1500 €
Repatriacja medyczna 50 000 €Koszt całkowity Koszt całkowity 
Sprowadzenie zwłok Koszt całkowity Koszt całkowity 
Bilet powrotny dla jednej osoby jadącej do członka DAN w
razie jego hospitalizacji 
2500 €Koszt całkowity 
Powrót dzieci nieletnich pod eskortą 5000 €Koszt całkowity 
Dodatkowe koszty powrotu członka DAN i /lub towarzysza w podróży 2000 €Koszt całkowity 
Pomoc tłumacza Cena w pakiecie Cena w pakiecie Cena w pakiecie 
Cena 59€86€196€
Opcje dodatkowe BronzeSilverGold
ABABAB
Roszczenie ubezpieczenia na wypadek śmierci ( z wyłączeniem nurkowania technicznego ) 25 000€50 000€25 000€50 000€25 000€50 000€
Cena ubezpieczenia z opcją dodatkową 89€109€116€136€226€246€

Family Travel 

Opcje dodatkowe dla członków rodziny  którzy nie są nurkami ale lubią podróżować  

( 3 członków lub 6 członków) 

BronzeSilverGold 
60 dni365 dni60 dni365 dni60 dni365 dni
63636363636
CenaCenaCenaCenaCenaCena
74€89€111€136€451€816€231€266€561€926€

PLANY FAMILY 

FAMILY SPORTFAMILY MIX
Najlepsze rozwiązanie aby chronić rodzinę składającą się z maksymalnie 4 nurków rekreacyjnych .Najlepsze rozwiązanie dla instruktora/divemastera, gdy twoja rodzina (maksymalnie 3 osoby) nurkują rekreacyjnie .
CENA 108 €CENA 198 €