meta name="p:domain_verify" content="563d6e030dda9a95d2408008103206b7"/

SSI SCuba Schools Int.

Od ponad 40 lat SSI zapewnia szkolenia, certyfikuje nurków i zasobów edukacyjnych dla nurków, instruktorów nurkowania i centrów nurkowych i resortów na całym świecie. Rozpoczęty w 1970 roku, SSI został powiększony o ponad 30 Service Center, jest reprezentowana w ponad 110 krajach ponad 2.400 miejsc International i materiałów drukowanych w ponad 25 językach.

Czytaj więcej
CMAS DAN PADI TDI / SDI http://www.divessi.com
drukuj do pdf drukuj do pdf

// Kurs TDI Advanced Trimix Instructor

Kurs Advanced Trimix Instructor TDI dostarcza treningu wymaganego do kompetentnego i bezpiecznego oddychania gazami zawierającymi hel dla nurkowań wymagających odbycia formalnej dekompresji
z maksymalną głębokością 100 metrów. Celem tego kursu jest wyszkolenie Instruktorów w nauczaniu korzyści, niebezpieczeństw i właściwych procedur używania mieszanin tlenu/helu/azotu, jako gazów oddechowych.

Jakie są wymagania wstępne?

 • Ukończone 21 lat
 • Minimalnie uprawnienia Zaawansowanego Nurka Trimiksowego TDI lub odpowiednik
 • Minimalnie uprawnienia Instruktora Extended Range TDI lub Instruktora Trimiksowego TDI lub odpowiednik
 • Potwierdzonych minimum 250 wpisanych nurkowań
 • Potwierdzonych minimum 30 potwierdzonych nurkowań trimiksowych
 • Potwierdzonych 20 nurkowań głębszych niż 55 metrów
 • Posiadanie jednego z poniższych wymagań:
 1. Wyszkolonych 10 Nurków Extended Range lub Nurków Trimiksowych do głębokości co najmniej
  45 metrów.
 2. Asystowanie, na co najmniej 2 kompletnych kursach Zaawansowanego Trimiksu  prowadzonych przez Zaawansowanego Instruktora Trimiksowego TDI i dostarczenie listu rekomendacyjnego od instruktora(ów), u którego robiona była asysta.

Jak wygląda kurs TDI Advanced Trimix Instructor?

 • Wymagane 4 nurkowania w do wykonania na wodach otwartych z minimalnym sumarycznym czasem dennym 100 minut
 • 2 z tych nurkowań muszą być głębsze niż 70 metrów
 • TDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów
 • Czas trwania: zaleca się 8  godzin zajęć teoretycznych i omówień

Jakie uprawnienia daje kurs TDI Advanced Trimix Instructor?

Absolwenci mogą uczestniczyć w nauczaniu używaniu mieszanin trimiksowych tak długo jak:

 1. Nurkowania są podobne do tych ze szkolenia
 2. Miejsce nurkowania jest podobne do tych ze szkolenia
 3. Warunki środowiskowe są podobne do tych ze szkolenia
 4. Jest instruktorem trimiksowymwstecz