meta name="p:domain_verify" content="563d6e030dda9a95d2408008103206b7"/

SSI SCuba Schools Int.

Od ponad 40 lat SSI zapewnia szkolenia, certyfikuje nurków i zasobów edukacyjnych dla nurków, instruktorów nurkowania i centrów nurkowych i resortów na całym świecie. Rozpoczęty w 1970 roku, SSI został powiększony o ponad 30 Service Center, jest reprezentowana w ponad 110 krajach ponad 2.400 miejsc International i materiałów drukowanych w ponad 25 językach.

Czytaj więcej
CMAS DAN PADI TDI / SDI http://www.divessi.com
drukuj do pdf drukuj do pdf

// Kurs TDI Advanced Wreck Instructor

Poprzez zaawansowane techniki, ten kurs wpaja Instruktorowi wysoki poziom komfortu i dyscypliny pozwalającej na przeprowadzenie kursów wrakowych z większym marginesem bezpieczeństwa, skuteczności i zadowolenia. Ten program zawiera umiejętności i techniki penetracji wraku. Głębokości nie mogą przekraczać poziomu wyszkolenia i kompetencji Instruktora, ale w każdym wypadku maksymalna głębokość podczas tego programu nie może przekraczać 55 metrów . Celem tego kursu jest wyszkolenie Instruktorów w prawidłowych technikach, wymaganiach sprzętowych i niebezpieczeństwach nauczania nurkowania wrakowego.

Jakie są wymagania wstępne?

 • Ukończone 21 lat
 • Wymagany certyfikat minimalnie Nurka Procedur Dekompresyjnych TDI lub odpowiednik
 • Minimalnie uprawnienia Zaawansowanego Nurka Wrakowego TDI lub odpowiednik
 • Minimalnie uprawnienia Zaawansowanego Instruktora Nitroksowego TDI lub odpowiednik
 • Przedstawienie potwierdzonych 200 wpisanych nurkowań
 • Minimalnie 50 potwierdzonych nurkowań wrakowych
 • Przedstawienie potwierdzonych 25 nurkowań wrakowych z penetracją
 • Wyszkolonych 10 kursantów na poziomie Nurka Wrakowego SDI lub odpowiednik

Jak wygląda kurs TDI Advanced Wreck Instructor?

 • Wymaganych 6 nurkowań w  wodach otwartych z minimalnym sumarycznym czasem dennym
  100 minut
 • Tylko 2 nurkowania z kursu Zaawansowanego Nurka Wrakowego mogą być zaliczone do sumarycznej liczby nurkowań na kursach Zaawansowany Nitroks, Procedury Dekompresyjne, Extended Range lub Wstępny Trimiks.
 • TDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów.
 • Czas trwania: minimalnie 8 godzin zajęć teoretycznych i omówień

Jakie uprawnienia daje kurs TDI Advanced Wreck Instructor?

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, Instruktorzy mogą uczestniczyć w szkoleniu wrakowym tak długo jak:

 1. Nurkowania są podobne do tych ze szkolenia
 2. Miejsce nurkowania jest podobne do tych ze szkolenia
 3. Warunki środowiskowe są podobne do tych ze szkoleniawstecz