meta name="p:domain_verify" content="563d6e030dda9a95d2408008103206b7"/

SSI SCuba Schools Int.

Od ponad 40 lat SSI zapewnia szkolenia, certyfikuje nurków i zasobów edukacyjnych dla nurków, instruktorów nurkowania i centrów nurkowych i resortów na całym świecie. Rozpoczęty w 1970 roku, SSI został powiększony o ponad 30 Service Center, jest reprezentowana w ponad 110 krajach ponad 2.400 miejsc International i materiałów drukowanych w ponad 25 językach.

Czytaj więcej
CMAS DAN PADI TDI / SDI http://www.divessi.com
drukuj do pdf drukuj do pdf

// Kurs TDI Decompression Procedures Instructor

Ten kurs rozpatruje teorię, metody i procedury nurkowania z planowana dekompresją. Program jest  zaprojektowany do przeprowadzenia, jako samodzielny kurs lub może być nauczany w połączeniu z takimi kursami TDI jak TDI Advanced Nitrox Instructor, TDI Advanced Wreck Instructor, lub TDI Instructor Extended Range. Celem tego kursu jest wyszkolenie Instruktorów jak zaplanować i przeprowadzić standardowy kurs Procedur

Dekompresyjnych bez przekraczania maksymalnej głębokości 45 metrów , najbardziej popularnych wymagań sprzętowych, mocowania sprzętu, technik dekompresyjnych i używanych  mieszanin dekompresyjnych. Kursanci mają prawo używać mieszanin EAN lub tlenu na dekompresji odpowiednio do swojego aktualnego poziomu uprawnień.

Jakie są wymagania wstępne?

 • Ukończone 18 lat
 • Wymagany certyfikat Zaawansowanego Instruktora Nitroksowego TDI lub odpowiednik
 • Minimalnie uprawnienia Nurka Procedur Dekompresyjnych lub odpowiednik
 • Minimalnie 150 wpisanych nurkowań
 • Wyszkolenie 10 kursantów na poziomie Deep Diver SDI lub Zaawansowanego Nurka Nitroksowego lub odpowiednik

Jak wygląda kurs TDI Decompression Procedures Instructor?

 • Wymagane 4 nurkowanie dekompresyjne w wodach otwartych z minimalnym sumarycznym czasem dennym 100 minut
 • Jeżeli Zaawansowany Nitroks jest nauczany w połączeniu z Procedurami Dekompresyjnymi łącznie wymaganych tylko 6 nurkowań
 • TDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów
 • Czas trwania:  minimalnie 6 godzin zajęć teoretycznych i omówień

Jakie uprawnienia daje kurs TDI Decompression Procedures Instructor?

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci są uprawnieni do nauczania na kursie planowanej dekompresji używając powietrza, Nitroksu i / lub tlenu tak długo jak:

 1. Nurkowania są podobne do tych ze szkolenia
 2. Miejsce nurkowania jest podobne do tych ze szkolenia
 3. Warunki środowiskowe są podobne do tych ze szkolenia

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mają kwalifikacje by uczestniczyć w:

 1. Kursie Instruktora Extended Range TDI
 2. Kursie Instruktora Zaawansowanego Nurkowania Wrakowego
 3. Kursie Instruktora Wstępnego Trimiksuwstecz