meta name="p:domain_verify" content="563d6e030dda9a95d2408008103206b7"/

SSI SCuba Schools Int.

Od ponad 40 lat SSI zapewnia szkolenia, certyfikuje nurków i zasobów edukacyjnych dla nurków, instruktorów nurkowania i centrów nurkowych i resortów na całym świecie. Rozpoczęty w 1970 roku, SSI został powiększony o ponad 30 Service Center, jest reprezentowana w ponad 110 krajach ponad 2.400 miejsc International i materiałów drukowanych w ponad 25 językach.

Czytaj więcej
CMAS DAN PADI TDI / SDI http://www.divessi.com
drukuj do pdf drukuj do pdf

// SDI/TDI Instructor Trainer Program

Międzynarodowe szkolenia na najwyższym poziomie nauczania jest oceną zdolności Instruktor Trenera. Ocena IT może być otrzymana na każdym poziomie oferowanym przez TDI, ale musi być zasłużone na każdym poziomie. W SDI jest tylko jeden poziom IT możliwy do otrzymania

Jakie są wymagania wstępne?

Kandydaci muszą:

 1. Mieć ukończone 21 lat
 2. Mieć aktualne uprawnienia instruktorskie na każdy poziom kursu, na który ubiegają się o status IT
 3. Certyfikować 150 nurków SDI i muszą reprezentować pełną skalę kursów SDI
 4. Aktualne badania lekarskie poświadczone przez uprawnionego lekarza
 5. 200 potwierdzonych nurkowań
 6. Być instruktorem przez ostatnie 2 lata bez wypadku w ciągu ostatnich 12 m-cy
 7. Kandydaci powinni posiadać aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy

Jak wygląda kurs SDI/TDI Instruktor Trainer Program?

Kandydat musi:

 1. Zaprezentować na poziomie jakości Instruktor Trenera, 2-prezentacje zajęć teoretycznych,
  2-prezentacje w basenie/wodach zamkniętych, 2-prezentacje w wodach otwartych.
 2. Ocenienie min. 3 prezentacji 1-teoretycznej, 1-wody zamknięte, 1-wody otwarte
 3. Czas trwania: co najmniej 100 godzinach szkolenia

Jakie uprawnienia daje kurs SDI/TDI Instruktor Trainer Program?

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

 1. Nauczać na poziomie kursów instruktorskich dla wszystkich zatwierdzonych poziomów. Jako SDI IT jesteś IT na wszystkie poziomy instruktorskie SDI, na jakie masz uprawnienia Instruktorskie
 2. Instruktor Trenerzy mogą stanowić kadrę instruktorską na warsztatach Instruktor Trenera
 3. Po pomyślnym ukończeniu kursu kandydaci muszą uzyskać akceptację uprawnień przez centralę SDI/TDI.wstecz