meta name="p:domain_verify" content="563d6e030dda9a95d2408008103206b7"/

SSI SCuba Schools Int.

Od ponad 40 lat SSI zapewnia szkolenia, certyfikuje nurków i zasobów edukacyjnych dla nurków, instruktorów nurkowania i centrów nurkowych i resortów na całym świecie. Rozpoczęty w 1970 roku, SSI został powiększony o ponad 30 Service Center, jest reprezentowana w ponad 110 krajach ponad 2.400 miejsc International i materiałów drukowanych w ponad 25 językach.

Czytaj więcej
CMAS DAN PADI TDI / SDI http://www.divessi.com
drukuj do pdf drukuj do pdf

// Kurs SDI IT Staff Instructor

Kurs SDI IT Staff Instructor przygotowuje kandydatów do samodzielnego prowadzenia kursów SDI Instructor Development Course (IDC) zawierających specjalizacje SDI dla instruktorów SDI i Asystentów Instruktora. Przygotowuje również kandydatów do uczestniczenia w warsztatach na Instruktor Trenera

Jakie są wymagania wstępne?

Kursant musi:

 1. Mieć ukończone 21 lat
 2. Mieć status aktywnego instruktora Open Water Scuba Diving przez min. rok bez żadnych zastrzeżeń z kontroli jakości przez ostatnie 12 m-cy
 3. Mieć certyfikowanych 50 nurków na dowolnym poziomie przed przystąpieniem do programu
 4. Mieć wyszkolonych minimalną liczbę kursantów na następujących poziomach:

Open Water Scuba Diver -20, Rescue Diver -5, Divemaster/Asystent Instruktora - 2, Specjalizacje Nurkowe - 10

 1. Posiadać aktualne uprawnienia CPROX i CPR1st lub CPROX1stAED lub równoważne
 2. Mieć aktualne zaświadczenie lekarskie do nurkowania

Jak wygląda kurs SDI IT Staff Instruktor Kurs?

 1. SDI umożliwia Instruktor Trenerom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów
 2. Czas trwania:  min. 40 godzin na kursie SDI IT Staff Instructor

Crossover:

 1. Kandydaci ubiegający się o crossover posiadający równoważne uprawnienia w innej organizacji muszą uczestniczyć w kursie zaznajamiającym, przeprowadzonym przez upoważnionego reprezentanta, zawierającym omówienie wszystkich wymaganych tematów zdefiniowanych w sekcji 9.10 tych standardów.
 2. Kandydaci muszą mieć status aktywnego instruktora Open Water Scuba Diving przez min. rok bez żadnych zastrzeżeń z kontroli jakości przez ostatnie 12 m-cy

Uwaga specjalna: Wszystkie podania o crossover muszą zostać przejrzane i uzyskać końcową aprobatę Działu Szkoleniowego

Jakie uprawnienia daje kurs SDI IT Staff Instruktor?

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

 1. Prowadzić kursy IDC jako część kursu instruktorskiego SDI Open Water
 2. Kwalifikować instruktorów SDI do szkolenia specjalizacji
 3. Kwalifikować Asystentów Instruktora do szkolenia specjalizacji
 4. Uczestniczyć w warsztatach na Instruktor Trenera

Uwaga: Absolwenci nie mogą przeprowadzać części IEC na kursach instruktorskich ani żadnych kursów instruktorskich TDI. To są uprawnienia wyłącznie SDI.
wstecz