meta name="p:domain_verify" content="563d6e030dda9a95d2408008103206b7"/

SSI SCuba Schools Int.

Od ponad 40 lat SSI zapewnia szkolenia, certyfikuje nurków i zasobów edukacyjnych dla nurków, instruktorów nurkowania i centrów nurkowych i resortów na całym świecie. Rozpoczęty w 1970 roku, SSI został powiększony o ponad 30 Service Center, jest reprezentowana w ponad 110 krajach ponad 2.400 miejsc International i materiałów drukowanych w ponad 25 językach.

Czytaj więcej
CMAS DAN PADI TDI / SDI http://www.divessi.com
drukuj do pdf drukuj do pdf

// Kurs SDI Visual Inspection Procedure Instructor

Na tym kursie przeprowadza się szkolenie inspektorów wizualnych na poziomie umożliwiającym im nauczanie innych osób na kursach SDI Visual Inspection Procedure.

Ten kurs uczy kandydatów na Instruktorów prawidłowej obsługi, napełniania i technik inspekcji włączając identyfikację różnych defektów, które mogą być powodem wybrakowania i ze złomowania butli. Dużo więcej nacisku jest położone na podstawową wiedzę kandydata na instruktora niż normalnie jest wymagane od inspektora

Jakie są wymagania wstępne?

Kursant musi:

  1. Mieć ukończone 21 lat
  2. Być stowarzyszonym z organizacją posiadającą kompresor wysokiego ciśnienia
    i stację napełniania
  3. Posiadać kwalifikacje inspektora nadaną przez agencję narodową
  4. Przeprowadzenie minimalnie inspekcji 50 butli wysokiego ciśnienia
  5. Posiadanie uprawnień Inspektora Wizualnego od co najmniej 6 m-cy

Jak wygląda kurs SDI Visual Inspection Procedure Instruktor Kurs?

  1. Kursant musi być zdolny do nauczania jak przeprowadzać wizualną inspekcję butli wysokiego ciśnienia w celu wykrycia defektów mogących być przyczyną wybrakowania lub ze złomowania butli.
  2. SDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów.
  3. Wykłady teoretyczne i demonstracje. Czas trwania: sugerowanych 5 godzin szkoleniowych

Jakie uprawnienia daje kurs SDI Visual Inspection Procedure Instruktor?

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

Nauczać innych wizualnej inspekcji butli wysokiego ciśnienia w celu sprawdzenia defektów mogących być powodem do wybrakowania i ze złomowania butli.
wstecz